ลอยแพ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลอยแพ หมายถึง ปล่อยให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก, ถูกทิ้ง, ถูกขับไล่

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลอยแพ เช่น

  • พอบริษัทปิดตัวลง เขาก็ถูกลอยแพอย่างไม่ไยดี
  • ผู้โดยสารโวยถูกรถทัวร์ลอยแพกลางทาง
advertisements