ลับปาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลับปาก หมายถึง เตรียมตัวพูดหรือโต้เถียงเต็มที่

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลับปาก เช่น

  • พูดหน้าเวทีคล่องขนาดนี้คงลับปากมาเป็นอย่างดีแน่
  • พรุ่งนี้มีประชุมประจำเดือนเตรียมลับปากมาให้ดี
advertisements