ลางเนื้อชอบลางยา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลางเนื้อชอบลางยา หมายถึง ของสิ่งเดียวกันคนหนึ่งชอบแต่อีกคนไม่ชอบ, ยาตัวเดียวกันถูกกับคนหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งไม่ถูกกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลางเนื้อชอบลางยา เช่น

  • เสื้อผ้าแบบเดียวกันแท้ ๆ คนหนึ่งชอบแต่อีกคนไม่ชอบ แบบนี้เขาเรียกว่าลางเนื้อชอบลางยา
  • ยาตัวเดียวกันอาการเดียวกันทำไมฉันหายแต่เธอไม่หาย หรือแบบว่าลางเนื้อชอบลางยา
advertisements