ลามเป็นขี้กลาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลามเป็นขี้กลาก หมายถึง ลุกลามมากขึ้น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลามเป็นขี้กลาก เช่น

  • แฟชั่นเจาะหูของผู้ชายเริ่มลามเป็นขี้กลากไปเสียแล้ว หากไม่สร้างค่านิยมใหม่คงหาผู้ชายไม่เจาะหูยากขึ้น
  • ถ้าเราไม่สกัดปัญหานี้ไว้ก่อนอีกหน่อยก็ลามเป็นขี้กลากแล้วจะแก้ไขได้ยากขึ้น
advertisements