ลาโรง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลาโรง หมายถึง เลิกกิจการหรืองานที่เคยทำมา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลาโรง เช่น

  • หลังจากที่ได้ประธานกรรมการคนใหม่ท่านเจ้าสัวก็ตั้งใจจะลาโรงแล้วล่ะ
  • ที่ไม่เห็นเขาตามงานต่าง ๆ ก็เพราะว่าเขาลาโรงไปนานแล้ว
advertisements