ลำหักลำโค่น แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลำหักลำโค่น หมายถึง มีร่างกายล่ำสันและเรี่ยวแรงมาก, โค่นล้มอีกฝ่ายหนึ่งอย่างรุนแรง โดยไม่ปรานีปราศรัย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลำหักลำโค่น เช่น

  • นักมวยคนนี้มีลำหักลำโค่นดี
  • ถ้าจะล้มคู่ต่อสู้คนนี้ต้องอาศัยวิธีลำหักลำโค่นเท่านั้น
advertisements