ลิงหลอกเจ้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลิงหลอกเจ้า หมายถึง กิริยาล้อเลียนผู้ใหญ่เมื่อผู้ใหญ่เผลอ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลิงหลอกเจ้า เช่น

  • เด็กห้องนี้ชอบทำลิงหลอกเจ้าเวลาที่ครูหันหลังให้ทุกที
  • พอลับหลังหัวหน้าเขาก็เป็นลิงหลอกเจ้าล้อเลียนท่าทางหัวหน้าทุกที
advertisements