ลิงโลด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลิงโลด หมายถึง กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลิงโลด เช่น

  • เด็ก ๆ ดีใจจนลิงโลดเมื่อพี่ ๆ เอาขนมมาแจกที่โรงเรียน
  • เมื่อเขาทำประตูได้เขาก็ลิงโลด
advertisements