ลิดตีนปู แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลิดตีนปู หมายถึง ตัดกำลังไปทีละน้อย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลิดตีนปู เช่น

  • ถ้าพนักงานยังทยอยลาออกแล้วหามาแทนไม่ทันแบบนี้ บริษัทเราคงอยู่ในสภาพถูกลิดตีนปูแน่
  • ทำงานพอมีเงินเก็บนิดหน่อยก็โดนเก็บภาษีอีก ค่าครองชีพก็ขึ้น เงินเดือนก็เท่าเดิม แบบนี้มันลิดตีนปูกันชัด ๆ
advertisements