ลิ้นกะลาวน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลิ้นกะลาวน หมายถึง พูดจากลับกลอกวกวน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลิ้นกะลาวน เช่น

  • ถ้าทำผิดก็ยอมรับมาเสียอย่ามาทำลิ้นกะลาวนให้หมดความเชื่อใจกัน
  • พวกลิ้นกะลาวนดูง่าย ๆ เวลาพูดอะไรจะกลับกลอกวกวนฟังไม่ได้ใจความ
advertisements