ลิ้นตะหวัดถึงหู แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลิ้นตะหวัดถึงหู หมายถึง พูดจาเชื่อถือไม่ได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลิ้นตะหวัดถึงหู เช่น

  • คนลิ้นตะหวัดถึงหูอย่างเขาจะเชื่อคำพูดอะไรได้
  • กับคนลิ้นตะหวัดถึงหูอย่างนั้นฉันก็ฟังไปอย่างนั้นไม่ให้เสียมารยาทแค่นั้นเอง
advertisements