ลิ้นทอง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลิ้นทอง หมายถึง พูดจาคล่องแคล่วไพเราะน่าฟัง น่าเชื่อถือ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลิ้นทอง เช่น

  • เห็นว่าเขาเป็นนักขายลิ้นทองที่มีหลายบริษัทยอมทุนเงินซื้อตัวกันเลยทีเดียว
  • นักพูดลิ้นทองส่วนมากมักจะเป็นนักธุรกิจหรือนักการฑูตที่หาตัวจับได้ยาก
advertisements