ลิ้นลังกา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลิ้นลังกา หมายถึง พูดพล่อย ๆ จนไม่น่าเชื่อถือ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลิ้นลังกา เช่น

  • วัน ๆ เอาแต่พูดพล่อย ๆ ไม่มีความน่าเชื่อถือแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าลิ้นลังกา
  • เวลาจะพูดอะไรอย่าเอาแต่พูดแบบลิ้นลังกาสุดท้ายจะไม่มีใครเชื่อถือคำพูดเรา
advertisements