ลิ้นไม่มีกระดูก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลิ้นไม่มีกระดูก หมายถึง พูดสับปลับ กลับกลอกเอาแน่ไม่ได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลิ้นไม่มีกระดูก เช่น

  • ลิ้นไม่มีกระดูกใครจะพูดอะไรก็ได้ขอให้ฟังหูไว้หู
  • นักการเมืองหลายคนลิ้นไม่มีกระดูกพูดจาอะไรเชื่อถือไม่ค่อยได้
advertisements