ลุกเป็นไฟ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลุกเป็นไฟ หมายถึง สังคมเดือดร้อนวุ่นวายมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลุกเป็นไฟ เช่น

  • เมื่อใดที่บ้านเมื่อแตกสามัคคีเมื่อนั้นแผ่นดินจะลุกเป็นไฟ
  • สังคมทุกวันนี้ลุกเป็นไฟก็เพราะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพิกเฉยต่อความเดือนร้อนของประชาชน
advertisements