ลูกกระเดือกกับคอหอย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลูกกระเดือกกับคอหอย หมายถึง กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลูกกระเดือกกับคอหอย เช่น

  • สองคนนี้เหมือนลูกกระเดือกกับคอหอยไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด
  • บางครั้งงานที่เราทำก็ต้องมีความสัมพันธ์กับงานอื่นเหมือนลูกกระเดือกกับคอหอยที่จะขาดกันไม่ได้
advertisements