ลูกกะโล่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลูกกะโล่ หมายถึง ผู้ติดสอยห้อยตามของคนบางพวก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลิ้นตะหวัดถึงหู เช่น

  • ที่เราจับได้ก็แค่ลูกกะโล่ของมันเท่านั้นยังไม่ใช่ตัวเป้ง
  • นายมันก็แค่ลูกกะโล่ยังจะมาทำวางมาดใหญ่โต
advertisements