ลูกขุนพลอยพยัก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลูกขุนพลอยพยัก หมายถึง ผู้ที่คอยคล้อยตามผู้มีอำนาจกว่าเป็นเชิงประจบสอพลอ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลูกขุนพลอยพยัก เช่น

  • พวกลูกขุนพลอยพยักพอนายว่าอะไรก็มักจะคล้อยตามหมด
  • การเป็นผู้ตามที่ดีไม่ได้หมายความว่าต้องทำตัวเป็นลูกขุนพลอยพยัก แต่ต้องกล้าแสดงความคิดเห็นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
advertisements