ลูกนกลูกกา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลูกนกลูกกา หมายถึง คนที่ไม่มีอำนาจใด ๆ ที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลูกนกลูกกา เช่น

  • คิดเสียว่าสงสารลูกนกลูกกาอย่าถือสาหาความมันเลยนะเจ้าคะ
  • เรื่องครั้งนี้จะถือว่าปล่อยลูกนกลูกกาเอาบุญก็แล้วกัน
advertisements