ลูกนอกท้อง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลูกนอกท้อง หมายถึง ลูกที่ตนไม่ได้เป็นผู้ให้กำเนิด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลูกนอกท้อง เช่น

  • มันเป็นลูกน้องท้องแท้ ๆ ยังกตัญญูรู้คุณมากกว่าลูกในไส้เสียด้วยซ้ำ
  • ทุกวันนี้ก็มีแต่ลูกน้องท้องนี่แหละที่คอยดูแลฉันเป็นอย่างดี
advertisements