ลูกผีลูกคน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลูกผีลูกคน หมายถึง หวังเป็นที่แน่นอนยังไม่ได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลูกผีลูกคน เช่น

  • โครงการที่เสนอไปยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่เลย
  • การสอบครั้งนี้ยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่อย่าไปหวังอะไรให้มาก
advertisements