ลูกยอ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลูกยอ หมายถึง คำแสร้งเยินยอ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลูกยอ เช่น

  • ผู้หญิงส่วนใหญ่ถ้าโดนลูกยอเข้าไปหน่อยมีใจอ่อนทุกราย
  • อย่าคิดจะใช้ลูกยอกับเขาเลยไม่ได้ผลหรอก
advertisements