ลูกศิษย์มีครู แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลูกศิษย์มีครู หมายถึง มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ, มีแบบฉบับที่ดี

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลูกศิษย์มีครู เช่น

  • นายก็ลูกศิษย์มีครูเหมือนกันจะไปกลัวทำไม
  • ความสามารถของเขาเราเทียบไม่ติดจริง ๆ สมแล้วที่เป็นลูกศิษย์มีครู
advertisements