ลูกสมภารหลานเจ้าวัด แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลูกสมภารหลานเจ้าวัด หมายถึง ลูกเจ้านาย, ลูกผู้มีอำนาจ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลูกสมภารหลานเจ้าวัด เช่น

  • ลูกสมภารหลานเจ้าวัดอย่างเขาทำอะไรก็ไม่ผิดหรอก
  • เราไม่ใช่ลูกสมภารหลานเจ้าวัดจะทำอะไรก็ต้องทำเต็มความสามารถเพื่อสร้างผลงานจะได้ก้าวหน้า
advertisements