ลูกหม้อ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลูกหม้อ หมายถึง คนเก่าคนแก่ คนที่อยู่มาตั้งแต่เริ่มต้นสังกัด หรือผู้ที่สืบทอดวิชาชีพโดยสืบเชื้อสายกันมา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลูกหม้อ เช่น

  • เราเป็นลูกหม้อโรงเรียนนี้สงสัยเรื่องอะไรถามได้นะ
  • ที่บ้านเขาทำอาชีพค้าขายตัวเขาเองก็เป็นลูกหม้อที่เตรียมสืบทอดกิจการอยู่เหมือนกัน
advertisements