ลูกเมียน้อย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลูกเมียน้อย หมายถึง มีฐานะไม่เทียมหน้าเทียมตาผู้อื่น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลูกเมียน้อย เช่น

  • จบจากสถาบันนี้พอไปทำงานที่ไหนก็ไม่ต่างอะไรกับลูกเมียน้อย
  • ลูกเมียน้อยอย่างเราครูเขาไม่เน้นเนื้อหาอะไรมากหรอก แค่สอบผ่านก็ดีแล้ว
advertisements