ลูกไก่อยู่ในกำมือ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลูกไก่อยู่ในกำมือ หมายถึง ผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจไม่มีทางหนีหรือต่อสู้ได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลูกไก่อยู่ในกำมือ เช่น

  • เราก็เหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือของเขาจะบีบก็ตายจะคลายก็รอด
  • ตอนนี้เราจะให้เขาทำอะไรก็ได้เพราะเขาไม่ต่างกับลูกไก่อยู่ในกำมือของเรา
advertisements