ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น หมายถึง ลูกย่อมไม่ต่างกับพ่อแม่มากนัก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น เช่น

  • เมื่อก่อนพ่อมันก็ชอบวาดรูปตอนนี้ลูกก็วาดรูปขายแบบนี้เขาเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริง ๆ
  • อารมณ์ดีเหมือนแม่แบบนี้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแน่ ๆ เลย
advertisements