ลูกไล่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลูกไล่ หมายถึง คนที่ยอมเป็นรองให้เสมอ, ลูกน้อง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลูกไล่ เช่น

  • เพราะนิสัยไม่เด็ดขาดนายถึงเป็นได้แค่ลูกไล่ให้คนอื่นไง
  • ถ้ามัวแต่เป็นลูกไล่ลูกชนให้กับคนอื่นเขาก็ไม่ก้าวหน้าเสียที
advertisements