ลูบหน้าปะจมูก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ลูบหน้าปะจมูก หมายถึง ไม่กล้าทำอะไรเด็ดขาดเพราะจะกระทบถึงพรรคพวกของตน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ลูบหน้าปะจมูก เช่น

  • ความจริงเขาจะสืบสาวเอาความก็ไม่ยาก แต่เขารู้ว่าลูบหน้า (ก็) ปะจมูกเลยไม่ทำ
  • ถ้ามัวแต่กังวลเรื่องลูบหน้าปะจมูกอยู่ก็ไม่สามารถปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติชอบได้แน่
advertisements