ล้มหมอนนอนเสื่อ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ล้มหมอนนอนเสื่อ หมายถึง ป่วยจนต้องนอนรักษาตัว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ล้มหมอนนอนเสื่อ เช่น

  • เขาล้มหมอนนอนเสื่อไปเสียหลายวันหลังจากเป็นไข้หวัดใหญ่
  • ป้าแกล้มหมอนนอนเสื่อโดยที่ไม่มีใครดูแลมาหลายปีแล้ว
advertisements