ล้วงคองูเห่า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ล้วงคองูเห่า หมายถึง บังอาจลักขโมยทรัพย์สินจากผู้เกรงขามหรือมีอิทธิพล

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ล้วงคองูเห่า เช่น

  • ไม่คิดเลยว่ามันจะกล้าล้วงคองูเห่าบ้านมือปราบชื่อดังของท้องที่นี้
  • ใครจะไปกล้าล้วงคองูเห่าคนอย่างผู้การ
advertisements