ล้ำหน้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ล้ำหน้า หมายถึง เกินเลยไปกว่าที่ควร, ก้าวหน้าเกินยุคสมัย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ล้ำหน้า เช่น

  • เขาเป็นคนที่ชอบทำอะไรล้ำหน้าเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ
  • ปัจจุบันมีเทคโนโลยีล้ำหน้ามากมายที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
advertisements