วัดถนน แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัดถนน หมายถึง หกล้มไถลไปกับพื้น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วัดถนน เช่น

  • ไปวัดถนนที่ไหนมาถึงได้ถลอกปอกเปิกขนาดนี้
  • อย่าวิ่งซนให้มากหนักเดี๋ยวก็ได้วัดถนนเอาหรอก
advertisements