วันพระไม่มีหนเดียว แปลว่าอะไร หมายถึง…

วันพระไม่มีหนเดียว หมายถึง วันหน้ายังมีโอกาสอีก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วันพระไม่มีหนเดียว เช่น

  • วันนี้ทำไม่ได้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยแก้มือวันพระไม่มีหนเดียว
  • ฝากไว้ก่อนเถอะวันพระไม่มีหนเดียว
advertisements