วัวพันหลัก แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัวพันหลัก หมายถึง วกกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วัวพันหลัก เช่น

  • ระวังนะทำตัวเป็นแม่สื่อแม่ชัก ไม่ได้เจ้าตัว เอาวัวพันหลัก สุดท้ายจะได้เสียเอง
  • อย่าไปอาสาเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้ใครเขาล่ะ ดีไม่ดีจะกลายเป็นวัวพันหลักเอาเสียเอง
advertisements