วัวลืมตีน แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัวลืมตีน หมายถึง คนที่ได้ดีแล้วลืมตัว ลืมพื้นเพเดิมของตัวเอง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วัวลืมตีน เช่น

  • ไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นวัวลืมตีนได้ขนาดนี้ทั้ง ๆ ที่เป็นเด็กบ้านนอกแต่กลับบอกว่าเป็นคนกรุงเทพฯตั้งแต่เกิด
  • เมื่อก่อนบ้านเขาจนมากแทบไม่มีกิน เดี๋ยวนี้ได้ดีมีเมียรวยกลายเป็นวัวลืมตีนไม่กลับมาเหยียบถิ่นเดิมเลย
advertisements