วัวสันหลังขาด แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัวสันหลังขาด หมายถึง ผู้ที่ทำอะไรผิดไปแล้วมีอาการส่อพิรุธให้เห็น

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วัวสันหลังขาด เช่น

  • ที่เขาดูมีพิรุธก็เพราะเป็นวัวสันหลังขาดไง เวลามีคนพูดอะไรก็ระแวงว่าจะหมายถึงตัวเอง
  • เหม่ ๆ ทำตัวเป็นวัวสันหลังขาด เห็นอีกาบินโผนผาดก็ตกใจ อภิโธจะกลัวไปทำไม ถ้าไม่ได้ทำชั่วไรใยต้องกลัว
advertisements