วัวสันหลังหวะ แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัวสันหลังหวะ หมายถึง คนที่มีความผิดติดตัวย่อมมีความหวาดระแวง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วัวสันหลังหวะ เช่น

  • ทำตัวเป็นวัวสันหลังหวะไปได้ ถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดจะกลัวไปทำไม
  • พวกวัวสันหลังหวะทำผิดมาเยอะก็ต้องระวังเยอะเป็นธรรมดา
advertisements