วัวหายล้อมคอก แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัวหายล้อมคอก หมายถึง เมื่อเกิดเรื่องเกิดปัญหาแล้วค่อยคิดหาทางป้องกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วัวหายล้อมคอก เช่น

  • จะรอให้วัวหาย (ค่อย) ล้อมคอกหรือไง อะไรที่ป้องกันได้ก็กันไว้ก่อนเถอะ
  • ร้านทองนั้นเพิ่งจะยอมให้ตำรวจมาคอยเฝ้าระวังให้หลังจากที่โดนปล้น แบบนี้เขาเรียกว่าวัวหายล้อมคอก
advertisements