วัวแก่กินหญ้าอ่อน แปลว่าอะไร หมายถึง…

วัวแก่กินหญ้าอ่อน หมายถึง คนที่มีคู่ครองที่อายุน้อยกว่ามาก, ชายสูงวัยมีภรรยารุ่นลูก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วัวแก่กินหญ้าอ่อน เช่น

  • ทำตัวเป็นวัวแก่กินหญ้าอ่อนไปได้น้องเขารุ่นลูกเอ็งได้เลยนะ
  • สังคมไทยมักมองผู้ชายที่มีภรรยายังสาวยังสวยว่าเป็นพวกวัวแก่กินหญ้าอ่อน
advertisements