วางก้าม แปลว่าอะไร หมายถึง…

วางก้าม หมายถึง วางท่าว่าใหญ่โต ทำตัวเป็นนักเลงโต

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วางก้าม เช่น

  • เพราะเขาเที่ยววางก้ามไปทั่วแหละ จนคนแถวนี้ไม่มีใครชอบเขาแล้ว
  • แค่มีคนหนุนหลังหน่อยเดียวทำเป็นวางก้ามซะใหญ่โตไปทั่ว
advertisements