วางมือ แปลว่าอะไร หมายถึง…

วางมือ หมายถึง เลิกสิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วางมือ เช่น

  • อีกหน่อยพอเกษียณเขาก็จากวางมือแล้วให้ลูกชายขึ้นมาบริหารแทน
  • เขาวางแผนไว้ว่าอีกสองปีก็จะวางมือจากวงการนี้แล้วไปทำอาชีพอื่นแทน
advertisements