วางโต แปลว่าอะไร หมายถึง…

วางโต หมายถึง วางท่าว่าใหญ่โต ทำตัวเป็นนักเลงโต

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย วางโต เช่น

  • ไอ้แม็กซ์เดี๋ยวนี้ทำเป็นวางโตตั้งแต่ล้มลูกพี่เราได้เมื่อคราวก่อน
  • เห็นว่าตัวเองเป็นลูกกำนันก็เลยวางโตใส่คนอื่นไปทั่ว
advertisements