ว่านอนสอนง่าย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ว่านอนสอนง่าย หมายถึง สั่งสอนอะไรก็เชื่อฟัง อยู่ในโอวาท

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ว่านอนสอนง่าย เช่น

  • โชคดีจังที่เธอมีลูกว่านอนสอนง่ายแบบนี้
  • ฉันไม่เคยเห็นเด็กคนไหนว่านอนสอนง่ายขนาดนี้มาก่อนเลย
advertisements