ว่าสาดเสียเทเสีย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ว่าสาดเสียเทเสีย หมายถึง พูดต่อว่าอย่างรุนแรง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ว่าสาดเสียเทเสีย เช่น

  • เมื่อวานฉันโดนลูกค้าว่าสาดเสียเทเสียใส่จนเถียงแทบไม่ทัน
  • ก็ไปว่าสาดเสียเทเสียซะขนาดนั้นเป็นฉันก็โกรธเหมือนกัน
advertisements