ว่าเป็นฉาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ว่าเป็นฉาก หมายถึง เล่าโดยละเอียดจนผู้ฟังสามารถนึกภาพตามได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ว่าเป็นฉาก เช่น

  • เวลาเขานำเสนอข่าวเขาสามารถว่าเป็นฉาก ๆ จนเราฟังแล้วเหมือนเห็นเหตุการณ์จริงเลย
  • ไหนลองว่าเป็นฉาก ๆ มาว่าเขาทำอะไรกับเธอบ้าง
advertisements