ว่าเป็นน้ำ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ว่าเป็นน้ำ หมายถึง พูดได้คล่องแคล่วไม่ติดขัด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ว่าเป็นน้ำ เช่น

  • ไม่รู้เขาไปฝึกการพูดมาจากไหน ให้พูดอะไรว่าเป็นน้ำได้ทุกเรื่อง
  • เขาไหวพริบดีมากพอฝ่ายตรงข้ามยิงคำถามมา เขาสามารถตอบได้แบบว่าเป็นน้ำเลย
advertisements