ศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี แปลว่าอะไร หมายถึง…

ศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี หมายถึง ในคราวที่บ้านเมืองพบความยากลำบากก็ยังมีคนดีมีความสามารถช่วยกอบกู้สถานการณ์ให้ผ่านพ้นไปได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี เช่น

  • สมแล้วที่เขาว่าศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี ในยามที่บ้านเมืองแตกสามัคคีก็ยังมีคนดีเข้ามาช่วยให้บ้านเมืองสงบสุข
  • ตราบใดที่ยังมีคนรักชาติบ้านเมือง ศรีอยุธยา (ก็) ไม่สิ้นคนดีเช่นกัน
advertisements