ศาลาโกหก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ศาลาโกหก หมายถึง พูดโกหก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ศาลาโกหก เช่น

  • ข่าวสารการเมืองสมัยนี้เหมือนศาลาโกหกไม่มีใครพูดความจริงมีแต่โจมตีฝ่ายตรงข้ามด้วยข้อมูลเท็จ
  • พอถึงวันที่ 1 เมษายนทีไรรู้สึกเหมือนอยู่ในศาลาโกหกที่ใคร ๆ ก็พากันโกหกเพื่อเล่นสนุกกัน
advertisements